Hjem


Velkommen!


Vi er Landsforeningen for CAH, en forening for barn og voksne med CAH og deres pårørende. Vi ble etablert som aktiv forening i 2016.


CAH er en forkortelse for congenital adrenal hyperplasia som betyr medfødt forstørrelse av binyrebarken.


Foreningen skal:


  • Jobbe for å fremme medlemmenes interesser
  • Være et kontaktnettverk og samarbeidsforum for medlemmene
  • Formidle relevant kunnskap om diagnosen og andre forhold av betydning for de med diagnosen
  • Fremme et godt samarbeid med helsevesen og øvrige
  • Les mer om diagnosen
  • Bli medlem i foreningen og få tilgang til et unikt nettverk! Send en mail til leder@cah.no så tar vi kontakt med deg

COPYRIGHT © 2013   |   ALL RIGHTS RESERVED